TAN Club BizBize Turnuvasý - Aðustos/Eylül 2009

 
 

 


Final Grubu'nda yarı finaller oynandı...
(22/02/2010)
 

 
 

TAN Club üyelerinden 10 kiþinin katýlýmýyla düzenlenen TAN Club BizBize Turnuvasý'nýn web sitesine hoþ geldiniz.

Turnuvanýn formatý þöyledir:
Maçlar 2 tane 5'er kiþilik grupta, tek devreli lig usulü oynanacak.
Gruplarýný ilk 2 sýrada tamamlayan oyuncular final grubuna kalacaklar. Final grubu eleme usulü oynanacak, yarý finalden baþlayacak ve A grubunun 1.si B grubunun 2.si ile, B grubunun 1.si A grubunun 2.si ile yarý final oynayacaktýr.
Gruplarýný son 3 sýrada tamamlayanlar ise "teselli" grubuna kalacaklar. Teselli grubu da final grubu gibi eleme usulü oynanacaktýr. Her grubun 3.sü teselli fikstüründe ilk turu "Bye" geçerek doðrudan yarý finalden baþlayacak, bir grubun 4.sü diðer grubun 5.si ile çeyrek final oynayacak, kazanan yarý finale çýkmaya hak kazanacaktýr.
Gruplarda iki oyuncunun puanlarýnýn eþit olmasý durumunda ikili averaj kuralýna göre aralarýnda oynanmýþ olan maçýn galibi olan oyuncu grubu üst sýrada tamamlayacaktýr.

Katýlan üyelerimize baþarýlar ve keyifli maçlar dileriz...

       

 
 
Bu site Hüseyin Cimcoz tarafýndan tasarlanmýþ ve hazýrlanmýþtýr.